All oppfølging starter med en kartlegging av din helse gjennom en Helseprofilvurdering .

Du vil få en personlig veileder som gjennomgår din Helseprofil sammen med deg og gir råd basert på dine resultater og mål.


Helseprofil

En Helseprofiltest inneholder besvarelse av spørreskjema vedrørende helse, livsstil, stressfaktorer og kostholdsregistrering.

Det måles / registreres: 

- blodtrykk, kolesterol (LDL og HDL) og blodsukker

-Vekt, midjemål, fettprosent og muskelmasse blir målt ved hjelp av en Tanita scanner

Dine resultater settes sammen til din ”Helseprofil”. Du får profesjonell veiledning om helsestatus samt gode helsetips.

Pris: 1400,-

 

Helseprofil + kondisjonstest

Som del av Helseprofiltesten anbefales det å gjennomføre en kondisjonstest. Kondisjonen er viktig for mange helsevariabler. Testen er en indirekte måling av maksimalt oksygenopptak. Testen gjennomføres på ergometersykkel og tar i underkant av 10 minutter. Testen er et viktig hjelpe- og motivasjonsmiddel for å gi råd om fysisk aktivitet samt motivasjon for å måle fremgang.

Pristillegg kr: 390,-

Varighet: 120 minutter

Pris kun kondisjonstest + samtale: kr 850,-